Agenda

COLLOQUIUM – BRUSSEL 28.11.2019

De onafhankelijkheid, onpartijdigheid en neutraliteit van de gerechtsdeskundige in de praktijk Balans vijf jaar later

Sedert de invoering van het Gerechtelijk Wetboek dd 10 oktober 1967 (ter vervanging van het toen bestaande Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van 1806) waar ook de aanstelling van de gerechtsdeskundigen geregeld werd, is de laatste 10 jaar veel meer veranderd dan in de vorige 40 jaar. De eerste belangrijke wijziging dateert van 15 mei 2007 gevolgd door de reparatiewet van 30 december 2009. Uiteindelijk werd met de wet van 10 april 2014 de oprichting van een nationaal register voor gerechtsdeskundigen een feit.

De nieuwe procedure van het gerechtelijk deskundigenonderzoek houdt in dat de betaling van de provisies via de griffie verloopt, de magistraten actiever het onderzoek opvolgen, tussentijdse rapporten opgemaakt worden, veel meer opmerkingen en klachten geformuleerd worden met zittingen in raadkamer tot gevolg, enz. Hierdoor kan het onderzoek vertraging
oplopen en de expert bijkomend werk moeten verrichten.

De onafhankelijkheid, onpartijdigheid en neutraliteit zijn naast de verworven vakkennis de belangrijkste eigenschappen van de gerechtsexpert. Hiervoor moeten evenwel ook de nodige middelen beschikbaar zijn.

Dit colloquium/congres wordt ingericht door die Keure in samenwerking met KGSO, ABEX en FEBEX. Wij staan opnieuw stil bij de verschillende aandachtspunten bij opname in het register, de aanstelling van de expert en de uitvoering van de opdracht. Verschillende magistraten, advocaten en experten gaan nader in op de recente evolutie met als bedoeling uiteindelijk beter te kunnen samenwerken.

Volledige inhoud

Accreditatie:

  • Alle deelnemers ontvangen op aanvraag een aanwezigheidsattest. :
  • Institution de Formation Judiciaire (IFJ) : Les frais d’inscription sont pris en charge
  • Instituut voor Gerechtelijke Opleiding (IGO) : Ten laste genomen voor magistraten, gerechtelijke stagiaires en personeelsleden van de rechtelijke orde op voorwaarde van effectieve aanwezigheid
  • Orde van Architecten – Vlaamse Raad : Erkenning aangevraagd
  • Orde van Vlaamse Balies (OVB) : Erkend voor 6 punten.
  • Ordre des barreaux francophones et Germanophone de Belgique : Agréée a concurrence de 5 points

Download de folder :  https://www.diekeure.be/productblob/docs/212190105(6682).pdf

Schrijf u in  :  https://www.diekeure.be/nl-be/opleidingen/9919/colloquium-gerechtsdeskundigen-colloque-experts-judiciaires

NCDAB                 AGENDA  2019

datum dag uur Wat Waar Wie
25/01 Vr 10:30 Raad van bestuur Rechtbank Tongeren
25/01 Vr 13:30 ALGEMENE VERGADERING
Verkiezing nieuw bestuur
Rechtbank Tongeren Peter, Dominique
22/02 Vr 10:30 Rvb Gent
22/02 Vr 13.30 Colloquium: Tussenkomst

sapiteurs,vakdeskundigen,verantwoordelijkheden

Gent Joost, Egied
01/03 Vr 08:30 Cursus Gent
08/03 Vr 08:30 Cursus Gent
15/03 Vr 08:30 Cursus Gent
22/03 Vr 08:30 Cursus Gent
22/03 Vr 13:00 Rvb  + AC (indien kandidaten) Gent
12/04 Vr 08:30 Cursus: vragenronde & examen Gent
26/04 Vr 10:30 Bureau Rvb Boom (in optie) André, Katrien
26/04 Vr 13:30 Colloquium: Thermisch comfort van gebouwen/oververhitting Boom  
08/05 woe 10:30 Bureau Rvb +AC (indien kandidaten) + CEAB +audit Febex T&T
17/05 vr Reis Boekarest  + Rvb Kathy, Kris, Dominique
18/05 za Reis Boekarest
19/05 zo Reis Boekarest
20/05 ma Reis Boekarest
28/08 Woe 10:30 RVB Drongen
13/09 Vr 10:30 Bureau Rvb
13/09 Vr 13:30 RT: nieuwe vormen van expertises & verloning Leuven Sylvie, Kris
27/09 Vr 13:30 Citytrip Oud-Rekem Peter, Egied
16/10 Woe 10:30 Bureau Rvb + AC T&T
15/11 Vr 10:30 RVB Boom
15/11 Vr 13:30 Colloquium: vervuiling: asbest, grondverzet, leidingwater Boom Vincent, Dominique
18/12 Woe 10:30 Bureau Rvb + CEAB T&T